FŐTÁV – HŐTÉR RÉSZLEGES ADATTISZTÍTÁS
Kiszakaszolási funkció bevezetéséhez szükséges adattisztítás
A bevezetés célja: A FŐTÁV HŐTÉR rendszere bővítésre került a kiszakaszolási funkciókat megvalósító modullal, mely megbízható működése csak specifikusan, – automatikus és kézi módszerekkel – elvégzett adattisztítást követően garantálható.

FŐTÁV – MIRTUSZ
Moduláris felépítésű rendszer
A bevezetés célja: a MIRTUSZ moduláris felépítésű rendszer, amely rugalmasan alakítható a különböző közműszolgáltatók eltérő igényeihez. Az alábbi modulok szervesen integrálhatók a vállalat informatikai környezetébe, így a rendszer szorosan együttműködhet a vállalatirányítási (SAP), hálózat-nyilvántartási (GIS), gépjárműkövető, valamint üzemirányítási (SCADA) rendszerekkel. A hálózati munkavégzés és munkairányítás, valamint a hiba– és üzemzavar elhárítás hatékonyságának javítása

FŐTÁV – HŐTÉR
Hőellátási Térinformatikai Rendszer
A bevezetés célja: a HŐTÉR a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV) távhőellátó hálózatának térképalapú digitális műszaki nyilvántartási rendszere, amely a vállalati integrált információs rendszer részeként, az egységes informatikai modellhez illeszkedve került kialakításra. A rendszer feladata az egységes, térképalapú számítógépes hálózat-nyilvántartás megvalósítása, valamint – a vállalati szintű integráció révén – a műszaki, gazdasági és vezetői informatikai alrendszerek műszaki alapadatokkal való kiszolgálása.